TROCAL - okenní systémy

Profine, Internationa profile group

TROCAL 88+

TROCAL 88+

Informujte se o vlastnostech nového exkluzivního profilu TROCAL 88+ u Vašich výrobců (interaktivní mapka).

Investice do budoucnosti.

Neustálé úsilí o vyšší stupeň kvality přineslo s TROCALem 88+ nový formát v konstrukci oken. Inteligentní celková konstrukce nového profilu umožňuje mimořádné zvýšení hodnot tepelné a zvukové izolace, bezpečí a hospodárnost.

S TROCALem 88+ bylo dosaženo kvalitativního skoku. Pocítíte ho zvýšením kvality bydlení i Vašeho života. Zlepšení fyzikálních vlastností, díky stavební hloubce okenního profilu, dosahuje svých hranic z hlediska hospodárnosti a efektivity právě při 88 mm.

 |  seznam novinek