TROCAL - okenní systémy

Profine, Internationa profile group

Místo olova vápník a zinek

Místo olova vápník a zinek

Okna z PVC patří k těm vůbec nejodolnějším. I po desítkách let zůstávají naprosto funkční. K tomu přispívají nemalou měrou stabilizátory, které upravují zásadním způsobem vlastnosti PVC. Valná většina receptur PVC na trhu v současnosti obsahuje stabilizátory s obsahem olova. Vzhledem k mnoha škodlivým vlastnostem olova se EU rozhodla jeho spotřebu do r. 2015 výrazně snížit.

TROCAL je v této oblasti daleko vpředu: ve všech výrobcích z prvomateriálu používáme místo olova výhradně stabilizátory na bázi ekologicky příznivého vápníku a zinku. Pečlivě jsme vyvinuli a dlouhodobě prověřili v praxi stabilizátor Greenline, který je dnes značkou jakosti. Tu používají všichni, jimž není vztah k životnímu prostředí, trvale udržitelnému rozvoji a zdraví obecně lhostejný.