TROCAL - okenní systémy

Profine, Internationa profile group

Recyklace

Recyklace

Plastová okna jsou stavebními komponenty s dlouhou životností. Počet dosloužilých oken z PVC je proto do dnešní doby velmi malý. Teprve v blízké budoucnosti je třeba díky vysokému podílu na trhu počítat se zvýšeným počtem oken určených k recyklaci. Technicky je však recyklace vyřešena již dnes. Vzhledem k vysokým nákladům na manuální separaci jednotlivých okenních komponentů (sklo-kování-těsnění-ocelová výztuž) byla již vyvinuta a zprovozněna automatická zařízení na zpracování starých plastových oken. Sklo, ocel a těsnění jsou oddělena, zbylé PVC vyčištěno, zkontrolováno a dále děleno na menší kusy (granulát). Takto získaný PVC recyklát je potom přesně dle předpisů RAL zpracován pro plnohodnotné plastové profily. Toto se však může podařit pouze za předpokladu, že je zpracováván stejný typ PVC z profilů odpovídajících určitému kvalitativnímu standardu.

Recyklát musí být dále, pokud je to nutné stabilizován a – nebo modifikován koextruzí (technologie současného vytlačování dvou materiálů, vyvinutá námi v roce 1975) s čerstvým PVC alespoň na pohledových plochách. Tímto je pak zaručena barevná stálost a odolnost proti povětrnostním vlivům, popřípadě nedostatky povrchových ploch způsobené různými barevnými odstíny recyklátu získané nedokonalým čistěním, zpracováváním recyklátu s malým množstvím koextrudované barevné PMMA, popřípadě přídavku modifikovaného extrudovaného PVC. Hospodárné využití možnosti recyklace závisí mimo jiné na fungujícím sběrném systému kvalitního PVC. Zde se nejlépe osvědčil uzavřený tok suroviny v daném oboru – např.: výrobce oken-recyklovatel-výrobce profilů. Tyto systémová řešení jsou již s úspěchem několik let plně funkční, přestože díky nedostatku dosloužilých plastových oken zdaleka nevytížena.

Na základě dlouholetého výzkumu a zkoušek (první systémy pro plastová okna u TROCALu již v roce 1954) bylo zjištěno, že staré PVC profily mohou být recyklovány bez jakékoli ztráty kvality nejméně osmkrát. Při předpokládané životnosti okenního kování 30 let tak můžeme se stávajícími plastovými okny počítat ještě 240 let bez jakéhokoli zatížení životního prostředí. Po 240 letech máme možnost použít technologii rozložení PVC na původní základní komponenty (Chlor získaný elektrolýzou z kuchyňské soli NaCl a Ethylen z ropy), vyvinutou námi v roce 1994.

PVC-U (tvrzené PVC se zvýšenou houževnatostí) nejčastěji používané pro výrobu plastových oken (cca 99 %) se tak stává jednou z nejekologič­tějších umělých hmot vůbec.

Recyklace a použití regenerátu u TROCALu

Jsme právem pyšní na v současnosti nejmodernější a nejdůsledněji používanou technologii použití regenerovaného PVC v jádrech našich profilů.

Pro tento účel používáme výhradně materiál skupiny profine (tedy náš vlastní prvomateriál) rekrutující se z odřezků ve výrobě oken, či materiálu vznikajícího při vlastní výrobě profilů. Jedná se tak o materiál stabilizovaný naším patentovaným systémem GreenLine, tedy zachování dokonalé shody vlastností prvomateriálu a regenerátu, včetně ekologické stabilizace bez olova!

Zkoušky a průběžný dozor nezávislé zkušebny prokázaly shodu prvomateriálu i regenerátu profilů TROCAL. Proto byl certifikát osvědčující kvalitu materiálu TROCAL vydán pod stejným číslem jak pro prvomateriál, tak pro regenerát – nezpochybnitelný znak bezvadné kvality jak profilů z provomateriálu, tak i profilů s jádrem z regenerátu. Tento fakt je na světovém trhu ojedinělý!