TROCAL - okenní systémy

Profine, Internationa profile group

Která barevná úprava je nejlepší?

Plastová okna nemusí být nutně bílá. Na trhu dnes existuje několik způsobů, jak přinést „barvu do života“.

Kašírování barevnou fólií

Na pohledové plochy profilu je speciální technologií nalepena vícevrstvá fólie na bázi PVC, opatřená ochrannou vrstvou PMMA. Jedná se o relativně jednoduchý a flexibilní způsob výroby a designu. Fólie může mít jednolitou barvu, nebo připomínat strukturu dřeva nejrůznějších odstínů a druhů. Barevné fólie dosahují uspokojivé výsledky s dlouhodobou barevnou stálostí. Nevýhodou je nemožnost opravy povrchu v případě poškození. Jedná se pravděpodobně o nejčastější způsob barevné úpravy plastových oken.

Koextruze PVC a PMMA

Při extruzi profilů je na vnější vrstvu PVC nanesena barevná PMMA silná cca 0,8 mm. Výhodami této náročnější technologie (zdaleka ne všichni výrobci profilů disponují technickým zázemím pro výrobu) jsou nejen více než 30letá ověřená bezchybná barevná stálost povrchové vrstvy, mnohem tvrdší povrch barevného PMMA než u PVC (lépe odolává poškození), síla nanesené vrstvy (v případě poškození povrchu je snadno opravitelná do původního stavu), ale také fakt, že používané barevné pigmenty jsou propustné pro tepelné sluneční záření – okna se tak mnohem méně ohřívají nežli okna vyrobená všemi ostatními technologiemi, což má rozhodující dopad na spolehlivost oken a jejich celkovou životnost. Nevýhody: omezený sortiment barev (ne všechny pigmenty dosahují požadované barevné stálosti).

AluClip

Nasazení barevné hliníkové lišty na bílé okno – skutečný „HIGHLIGHT“ v sortimentech jednotlivých výrobců. Takřka neomezené barevné možnosti, vysoká spolehlivost a dlouhodobá stabilita, obzvlášť při rohovém spoji na tupo. Kromě vynikajícího designu i lepší vzduchová neprůzvučnost. Díky masovému nástupu v posledních letech i příznivá cena srovnatelná s ostatními technologiemi.

Stříkání barvou

V posledních cca 3 – 4 letech se především na našem trhu začínají objevovat plastová okna nastříkaná zpravidla akrylovými či polyuretanovými barvami. Je to důsledek vysokého cenového tlaku a jedná se v pravém slova smyslu o levné řešení.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že je prakticky jen velmi obtížné nastříkaná okna uchovat během montáže a dokončování stavby v uspokojivém stavu. V samotné uživatelské praxi se ve velmi mnoha případech barva již po půl či jednom roce olupuje, případně dochází k jejímu oděru vlivem užívání okna. Investor se tak zbavuje největší výhody plastových oken – a sice minimální údržby. Kromě toho je nástřik prováděn zpravidla výrobcem oken, a nikoli výrobcem profilů. Jediným garantem takovýchto výrobků je pak pouze konečný dodavatel – většinou s.r.o. se 120.000,– Kč základního jmění.