TROCAL - okenní systémy

Profine, Internationa profile group

Stejná okna TROCAL od každého výrobce?

Všichni výrobci oken z profilových systémů TROCAL jsou v ČR povinni dle tzv. Autorizačních smluv vyrábět a montovat okna dle Pracovních předpisů TROCAL (interní výrobní a technické předpisy, vycházející ze směrnic RAL). Dodržování postupů výroby je průběžně kontrolováno přímo ve výrobách a na stavbách našimi zástupci. Odlišnosti v produktech jednotlivých výrobců oken TROCAL jsou dány zpravidla použitím různých doplňujících komponentů, popřípadě různých profilových kombinací. Vezměte prosím v úvahu, že ne každý výrobce je schopen zpracovávat celý náš sortiment. Výrobci se naopak snaží odlišit od ostatních používáním specifických technických a designových řešení v rámci profilového systému.