TROCAL - okenní systémy

Profine, Internationa profile group

Vyspělé způsoby řízeného větrání TROCAL

Vyspělé způsoby řízeného větrání TROCAL

Řada prvenství jak v oblasti technického a konstrukčního řešení, tak při objevování nových technologických postupů řadí firmu HT Troplast a její systémy profilů pro okna, dveře a zimní zahrady zn. TROCAL na první místo mezi konkurencí. Užitek je zřejmý: výborné technické a estetické vlastnosti okenních rámů a křídel při vysoké životnosti. Důležitým kritériem dnešního okna je zejména způsob větrání. Systémy TROCAL nabízejí účinné řešení – bezobslužné řízené větrání.

Systém TROCAL je reprezentován třemi základními profilovými systémy. Systém TROCAL InnoNova70 se vyznačuje vynikajícím součinitelem prostupu tepla rámem. Profily TROCAL elegance s nízkými pohledovými šířkami a zaoblenými hranami, kterými lze velmi věrně nahradit původní dřevěná okna, jsou vhodné např. pro rekonstrukce. Ve způsobech otevírání není budoucí uživatel omezován. Kromě běžných konstrukčních typů vyrábí HT Troplast systémy pro skládací a posuvné dveře a prosklené stěny. Vysoká tuhost a pevnost systémů zajišťuje v každé aplikaci dokonalou stabilitu. Více o systémech TROPLAST v [1].

Větrání

Požadavky kladené dnes na okno jsou velmi protichůdné. Chceme, aby okno mělo co nejlepší tepelnou izolaci, a zároveň aby zajistilo dostatečnou výměnu vzduchu v místnosti. Chceme, aby větrání nebylo provázeno nepříjemným průvanem při větrném počasí. Nadto požadujeme vysokou vzduchovou neprůzvučnost okna, abychom zabránili pronikání hluku zvenku. A samozřejmě aby okno zajistilo dobré osvětlení interiéru. Vysoká intenzita proudění vzduchu zastaralými a nevyhovujícími okny – např. u panelových domů – má za následek, vedle vysokých tepelných ztrát, také nezdravé vysoušení bytů v zimním období. To plyne z toho, že venkovní vzduch o teplotě –15 °C a 100% relativní vlhkosti se po proniknutí do místnosti a zahřátí na pokojovou teplotu 20 °C změní ve vzduch s relativní vlhkostí 7 % (!). Jestliže se při vysoké vzduchové infiltraci oken obmění za jednu hodinu až několikrát veškerý vzduch v místnosti, bude mít vnitřní vzduch obrovský vysoušecí účinek. Naopak snaha ušetřit na vytápění tím, že jsou v rekonstruovaných objektech i v čerstvých novostavbách hermeticky a natrvalo uzavřena všechna nová dobře izolující okna, může vést rychle ke kondenzaci vodních par na oknech nebo chladnějších místech zdiva. Příčinou je omezená možnost, aby přebytečná vzdušná vlhkost unikala ven. Poznamenejme, že revidovaná tepelně-technická norma předepisuje obměnu celého objemu vzduchu v místnosti jednou za 2 hodiny.

Samočinné větrání TROCAL

Systémy okenních profilů TROCAL jsou navrženy tak, že pro docílení optimálního větrání místností nepředpokládají aktivní účast uživatele. Systémy ventilace TROCAL spočívají v tom, že okna „přemýšlejí“ za uživatele, větrají samostatně, čímž přechází odpovědnost za správné větrání z uživatele na okna.

Jiří Hejhálek

Literatura a zdroje:
[1] Hejhálek Jiří: Okna TROCAL – řešení pro rodinné domy i zimní zahrady, Stavebnictví a interiér č. 8/2003, viz také si.vega.cz.