TROCAL - okenní systémy

Profine, Internationa profile group

TROCAL 88+

TROCAL 88+

Informujte sa o vlastnostiach nového exkluzívneho profilu TROCAL 88+ u Vašich výrobcov (interaktívna mapka).

Investícia do budúcnosti.

Neustále úsilie o vyšší stupeň kvality prinieslo so systémom TROCAL 88+ nový formát v konštrukcii okien. Inteligentná celková konštrukcia nového profilu umožňuje mimoriadne zvýšenie hodnôt tepelnej a zvukovej izolácie, bezpečnosti a hospodárnosť.

So systémom TROCAL 88+ systémy/trocal-88/ bol dosiahnutý kvalitatívny skok. Pocítite ho zvýšením kvality bývania aj Vášho života. Zlepšenie fyzikálnych vlastností, vďaka stavebnej hĺbke okenného profilu, dosahuje svoje hranice z hľadiska hospodárnosti a efektivity práve pri 88 mm.

 |  zoznam noviniek