TROCAL - okenní systémy

Profine, Internationa profile group

Zrušenie účasti firmy profine v náhradnom termíne FensterBau Frontale 2020

profine Group sa v náhradnom termíne výstavy Fensterbau Frontale ako vystavovateľ nezúčastní. Dôvodom tohto opatrenia je ochrana pracovníkov ako aj návštevníkov. Vzhľadom na súčasnú situáciu je v prvom rade potrebné utlmiť rozširovanie korona vírusu. Zároveň je z organizačných dôvodov nepraktické zúčastniť sa výstavy v inom, ako zvyčajnom termíne.

Inovácie produktov budú predstavené následne vhodným spôsobom pod mottom YOUR WINDOW TO A BETTER WORLD

Vo svete, ktorý v súčasnosti stojí pred veľkými výzvami, je dôležité prispieť správnymi riešeniami na tému trvalo udržateľného rozvoja, angažovať sa v sociálnych projektoch a hľadať cesty pre ochranu životného prostredia a znižovania CO2. Na výstave mali byť prezentované nové projekty.

proStratoTec: farebné, vysoko stabilné okná pre pasívne domy bez použitia ocele

Hightech-surovina Ultradur® od BASF po prvýkrát prostredníctvom Tri-extrúzie v prémiovom systéme s 88 milimetrovou stavebnou hĺbkou. Inovatívnym výrobným postupom sa surovina pevne integruje do profilovej štruktúry a takto umožní zriecť sa použitia ocele aj u farebných profilov. Tento systém tak jedinečne poskytne možnosť zrealizovať „pasívny dom podľa Dr. Feista Standard“ aj vo farbe. Recykláciu a opätovné zhodnotenie plne zabezpečí profine.

KÖMMERLING Unity: prvý pravý Hybrid-System z plastu a hliníka

Systémov s hliníkovými krytkami na plastové profily je mnoho. KÖMMERLING Unity je iný. Je to prvé riešenie pri ktorom boli materiály plast a hliník spoločne a synergeticky vyvinuté ako hybridný systém. KÖMMERLING Unity je výsledkom spolupráce profine a Stemeseder. So systémom KÖMMERLING Unity sa vytvorí priame nosné spojenie obidvoch materiálov. A pritom pripúšťa pohyby obidvoch rámových materiálov. Tento moderný systém môže byť základom pre rôzne systémové varianty. Už teraz spĺňa budúce požiadavky pre utesnenie prvkov, ktoré sú v spodnej časti v styku s podlahou.

Riešenia a novinky pre budúcnosť

profine sa samozrejme môže prezentovať širokou systémovou platformou otváravo-sklopných systémov od 70 do 88 milimetrov stavebnej hĺbky, vrátane nových riešení pre vchodové dvere a početné systémové varianky pre rôzne trhy. K modernému trendu patria posuvné systémy, nový PremiLine, PremiSlide, PremiFold aj zdvižno posuvné systémy PremiDoor 76 a 88. Pre riešenie bezbarriérového vstupu má profine systém nulového prahu PremiPlan.

 |  zoznam noviniek