TROCAL - okenní systémy

Profine, Internationa profile group

TROCAL InnoSafe

TROCAL InnoSafe

„Môj dom – môj hrad“. Nie je to len obyčajné slovné spojenie. Charakterizuje životný pocit, ktorý spájame so svojim domom, bytom. Čo sa počíta, sú individuálne bezpečné riešenia, najlepšie s dverami InnoSafe zo systému TROCAL. Rôzne dverné výplne sú možné rovnako ako mnohostranné farebné a tvarové riešenia. Krídla a rámy sú vo svojom stvárnení optimálne zosúladené a podplácajú aj jedinečným designom dvojitého sklonu.

  • jedinečné tepelno-izolačné hodnoty vďaka viackomorovému systému
  • bezbariérové a so zvýšenou zvukovou izoláciou
  • funkčný design
  • individuálne bezpečnostné štandardy
  • bezhraničné možnosti stvárnenia – aj s hliníkovým opláštením