TROCAL - okenní systémy

Profine, Internationa profile group

Namiesto olova vápnik a zinok

Namiesto olova vápnik a zinok

Okna z PVC patria k tým najodolnejším. Aj po desiatkach rokov zostávajú úplne funkčné. K tomu prispievajú nemalou mierou stabilizátory, ktoré zásadným spôsobom upravujú vlastnosti PVC. Veľká väčšina receptúr PVC na trhu v súčasnosti obsahuje stabilizátory s obsahom olova. Vzhľadom na mnohé škodlivé vlastnosti olova sa EU rozhodla jeho spotrebu do r. 2015 výrazne znížiť. TROCAL je v tejto oblasti ďaleko vpredu: vo všetkých výrobkoch z prvomateriálu používame namiesto olova výhradne stabilizátory na báze ekologicky priaznivého vápnika a zinku. Starostlivo sme vyvinuli a dlhodobo v praxi preverili stabilizátor Greenline, ktorý je dnes značkou kvality. Používajú ho všetci, ktorým nie je vzťah k životnému prostrediu, trvale udržateľnému rozvoju a zdravia ľahostajný.