TROCAL - okenní systémy

Profine, Internationa profile group

Recyklácia

Recyklácia

Plastové okná sú stavebnými komponentmi s dlhou životnosťou. Počet okien z PVC, ktoré doslúžili, je preto do dnešnej doby veľmi malý. Až v blízkej budúcnosti je treba vďaka vysokému podielu na trhu počítať so zvýšeným počtom okien určených na recykláciu. Technicky je však recyklácia vyriešená už dnes. Vzhľadom na vysoké náklady na manuálnu separáciu jednotlivých okenných komponentov (sklo-kovanie-tesnenie-oceľová výstuž) boli už vyvinuté a dané do prevádzky automatické zariadenia na spracovanie starých plastových okien. Sklo, oceľ a tesnenia sú oddelené, PVC vyčistené, skontrolované a ďalej delené na menšie kusy (granulát). Takto získaný PVC recyklát je potom presne podľa predpisov RAL spracovaný na plnohodnotné plastové profily. Toto sa však môže podariť len za predpokladu, že je spracovávaný rovnaký typ PVC z profilov zodpovedajúcich určitému kvalitatívnemu štandardu. Recyklát musí byť ďalej, pokiaľ je to nutné stabilizovaný a – alebo modifikovaný koextruziou (technológia vytlačovania dvoch materiálov súčasne, ktorú sme vyvinuli v roku 1975) s čerstvým PVC aspoň na pohľadových plochách. Tým je potom zaručená farebná stálosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom, prípadne nedostatky povrchových plôch spôsobené rôznymi farebnými odtieňmi recyklátu získané nedokonalým čistením, spracovávaním recyklátu s malým množstvom koextrudovanej farebnej PMMA, prípadne prídavku modifikovaného extrudovaného PVC. Hospodárne využitie možnosti recyklácie závisí okrem iného na fungujúcom zbernom systéme kvalitného PVC. Tu sa najlepšie osvedčil uzatvorený tok suroviny v danom obore – napr.: výrobca okien – recyklovateľ – výrobca profilov. Tieto systémové riešenia sú už s úspechom niekoľko rokov plne funkčné, aj napriek tomu, že vďaka nedostatku “doslúžilých” plastových okien zďaleka nie sú vyťažené. Na základe dlhoročného výskumu a skúšok (prvé systémy pre plastové okná TROCAL už v roku 1954) bolo zistené, že staré PVC profily môžu byť recyklované bez akejkoľvek straty kvality najmenej osemkrát. Pri predpokladanej životnosti okenného kovania 30 rokov tak môžeme so súčasnými plastovými oknami počítať ešte 240 rokov bez akéhokoľvek zaťaženia životného prostredia. Po 240 rokoch máme možnosť použiť technológiu rozloženia PVC na pôvodné základné komponenty (chlór získaný elektrolýzou z kuchynskej soli NaCl a etylén z ropy), ktorú sme vyvinuli v roku 1994. PVC-U (tvrdené PVC so zvýšenou húževnatosťou) najčastejšie používané na výrobu plastových okien (cca. 99 %) sa tak stáva jednou z najekologic­kejších plastových hmôt vôbec.

Recyklácia a použitie regenerátu v systéme TROCAL

Sme právom pyšní na v súčasnosti najmodernejšiu a najdôslednejšie používanú technológiu použitia regenerovaného PVC v jadre našich profilov.

Pre tento účel používame výhradne materiál skupiny profine (teda náš vlastný prvomateriál) ziskaný z odrezkov vo výrobe okien, či materiálu vznikajúceho pri vlastnej výrobe profilov. Jedná sa tak o materiál stabilizovaný naším patentovaným systémom GreenLine, teda zachovanie dokonalej zhody vlastností prvomateriálu a regenerátu, vrátane ekologickej stabilizácie bez olova!

Skúšky a priebežný dozor nezávislej skúšobne preukázali zhodu prvomateriálu i regenerátu profilov TROCAL. Preto bol certifikát kvality materiálu TROCAL vydaný pod rovnakým číslom ako pre prvomateriál, tak pre regenerát – nespochybniteľný znak bezvadnej kvality ako profilov z prvomateriálu, tak aj profilov s jadrom z regenerátu. Tento fakt je na svetovom trhu ojedinelý!