TROCAL - okenní systémy

Profine, Internationa profile group

Ktorá farebná úprava je najlepšia?

Plastové okná nemusia byť iba biele. Na trhu dnes existuje niekoľko spôsobov ako priniesť „farbu do života“.

Kašírovanie farebnou fóliou

Na pohľadové plochy profilov je špeciálnou technológiou nalepená viacvrstvová fólia na báze PVC, vybavená ochrannou vrstvou PMMA. Jedná sa o relatívne jednoduchý a flexibilný spôsob výroby a designu. Fólia môže mať jednoliatu farbu, alebo pripomínať štruktúru dreva najrôznejších odtieňov a druhov. Farebné fólie dosahujú uspokojivé výsledky s dlhodobou farebnou stálosťou. Nevýhodou je, že v prípade poškodenia povrch nie je možné opraviť. Jedná sa o pravdepodobne najčastejší spôsob farebnej úpravy plastových okien.

Koextruzia PVC a PMMA Pri extruzii profilov je na vonkajšiu vrstvu PVC nanesená farebná PMMA hrubá cca. 0,8 mm. Výhodou tejto náročnej už 30 rokov užívanej a overovanej technológie (málo výrobcov profilov disponuje technickým zázemím pre výrobu) je nielen bezchybná farebná stálosť povrchovej vrstvy, oveľa tvrdší povrch farebného PMMA ako pri PVC (lepšie odoláva poškodeniu), hrúbka nanesenej vrstvy (v prípade poškodenia povrchu je ľahko opraviteľná do pôvodného stavu), ale taktiež fakt, že používané farebné pigmenty sú priepustné pre tepelné slnečné žiarenie – okná sa tak oveľa menej ohrievajú ako okná vyrobené všetkými ostatnými technológiami, čo má rozhodujúci vplyv na spoľahlivosť okien a ich celkovú životnosť. Nevýhody: obmedzený sortiment farieb (nie všetky pigmenty dosahujú požadovanú farebnú stálosť).

AluClip Nasadenie farebnej hliníkovej lišty na biele okno – skutočný “HIGHLIGHT” v sortimentoch jednotlivých výrobcov. Takmer neobmedzené farebné možnosti, vysoká spoľahlivosť a dlhodobá stabilita, zvlášť pri rohovom spoji na tupo. Okrem vynikajúceho designu aj lepšia vzduchová nepriezvučnosť. Vďaka masovému nástupu v posledných rokoch aj výhodná cena porovnateľná s ostatnými technológiami.

Striekanie farbou V posledných cca. 3–4 rokoch sa predovšetkým na našom trhu začínajú objavovať plastové okná, nastriekané spravidla akrylovými alebo polyuretánovými farbami. Je to dôsledok vysokého cenového tlaku a jedná sa v pravom slova zmysle o lacné riešenie.

Doterajšie skutočnosti dokazujú, že je prakticky len veľmi ťažké nastriekané okná uchovať aj počas montáže a dokončovania stavby v uspokojivom stave. V samotnej užívateľskej praxi sa v mnohých prípadoch farba už do roka začína olupovať, prípadne dochádza k jej odieraniu vplyvom užívania okna. Investor sa tak zbavuje najväčšej výhody plastových okien – a síce minimálnej údržby. Okrem toho je nástrek robený spravidla výrobcom okien a nie výrobcom profilov. Jediným garantom takýchto výrobkov je tak iba konečný dodávateľ – väčšinou s.r.o. s 200.000,– Sk základného imania.