TROCAL - okenní systémy

Profine, Internationa profile group

Rovnaké okná TROCAL od každého výrobcu?

Všetci výrobcovia okien z profilových systémov TROCAL sú v SR povinní podľa tzv. Autorizačných zmlúv vyrábať a montovať okná podľa pracovných predpisov TROCAL (interné výrobné a technické predpisy, vychádzajúce zo smerníc RAL). Dodržiavanie postupov výroby je priebežne kontrolované priamo vo výrobách a na stavbách našimi zástupcami. Odlišnosti v produktoch jednotlivých výrobcov okien TROCAL sú dané spravidla použitím rôznych doplňujúcich komponentov, prípadne rôznych profilových kombinácií. Vezmite prosím do úvahy, že nie každý výrobca je schopný spracovávať celý náš sortiment. Výrobcovia sa naopak snažia odlíšiť od ostatných používaním špecifických technických a designových riešení v rámci profilového systému.