TROCAL - okenní systémy

Profine, Internationa profile group

Vyspelé spôsoby riadeného vetrania TROCAL

Vyspelé spôsoby riadeného vetrania TROCAL

Rada prvenstiev tak v oblasti technického a konštrukčného riešenia ako aj pri objavovaní nových technologických postupov zaraďuje firmu profine a jej systémy profilov pre okná, dvere a zimné záhrady zn. TROCAL na prvé miesto medzi konkurenciou. Úžitok je zrejmý: výborné technické a estetické vlastnosti okenných rámov a krídiel pri vysokej životnosti. Dôležitým kritériom dnešného okna je najmä spôsob vetrania. Systémy TROCAL ponúkajú účinné riešenie – bezobslužné riadené vetranie.

Systém TROCAL je reprezentovaný tromi základnými profilovými systémami. Systém TROCAL InnoNova70 sa vyznačuje vynikajúcim súčiniteľom prestupu tepla rámom Uf. Profily TROCAL elegance s nízkymi pohľadovými šírkami a zaoblenými hranami, ktorými je možné veľmi verne nahradiť pôvodné drevené okná , sú vhodné napr. pre rekonštrukcie. V spôsoboch otvárania nie je budúci užívateľ obmedzovaný. Okrem bežných konštrukčných typov vyrába profine systémy pre skladacie a posuvné dvere a presklené steny. Vysoká tuhosť a pevnosť systémov zaisťuje v každej aplikácii dokonalú stabilitu. Viac o systémoch profine v [1].

Vetranie Požiadavky kladené dnes na okno sú veľmi protichodné. Chceme, aby okno malo čo najlepšiu tepelnú izoláciu a zároveň aby zaistilo dostatočnú výmenu vzduchu v miestnosti. Chceme, aby vetranie nebolo sprevádzané nepríjemným prievanom pri veternom počasí. Navyše požadujeme vysokú vzduchovú nepriezvučnosť okna, aby sme zabránili prenikaniu hluku zvonku a samozrejme aby okno zaistilo dobré osvetlenie interiéru. Vysoká intenzita prúdenia vzduchu zastaralými a nevyhovujúcimi oknami – napr. u panelových domov – má za následok, popri vysokých tepelných stratách taktiež nezdravé vysúšanie bytov v zimnom období. To vyplýva z toho, že vonkajší vzduch s teplotou –15 °C a 100 % relatívnej vlhkosti sa po preniknutí do miestnosti a ohriatí na izbovú teplotu 20°C zmení na vzduch s relatívnou vlhkosťou 7 % (!). Ak sa pri vysokej vzduchovej infiltrácii okien obmení za jednu hodinu až niekoľkokrát všetok vzduch v miestnosti, bude mať vnútorný vzduch obrovský vysušovací účinok. Naopak snaha ušetriť na kúrení tým, že v rekonštruovaných objektoch aj v čerstvých novostavbách sú všetky nové dobre izolujúce okná hermeticky a natrvalo uzavreté, môže viesť rýchle ku kondenzácii vodných pár na oknách alebo chladnejších miestach muriva. Príčinou je obmedzená možnosť, aby prebytočná vzdušná vlhkosť unikala von. Treba podotknúť, že revidovaná tepelne technická norma predpisuje obmenu celého objemu vzduchu v miestnosti jeden krát za 2 hodiny.

Samočinné vetranie TROCAL Systémy okenných profilov TROCAL sú navrhnuté tak, že pre docielenie optimálneho vetrania miestností nepredpokladajú aktívnu účasť užívateľa. Systémy ventilácie TROCAL spočívajú v tom, že okná „premýšľajú“ za užívateľa, vetrajú samostatne, čím prechádza zodpovednosť za správne vetranie z užívateľa na okná.

AirMatic TROCAL AirMatic sa dá použiť pre systémy so stredovým tesnením TROCAL InnoNova70. Vzduch z exteriéru vstupuje do priestoru medzi rám a krídlo, tu sa ohrieva a cez klapku na ráme vstupuje predhriaty do interiéru. Klapka sa automaticky prispôsobuje tlaku vetra z exteriéru a zamedzuje tak vzniku nepríjemného prievanu. Ďalšou výhodou tohto systému skrytého privetrávania je funkcia pri zatvorenom okne – udržanie stupňa bezpečnosti proti vlámaniu, bezhlučná funkcia a záruka kontrolovaného základného privetrávania.

Jiří Hejhálek

Literatúra a zdroje: [1] Hejhálek Jiří: Okná TROCAL – riešenie pre rodinné domy aj zimné záhrady, Stavebníctvo a interiér č. 8/2003, viď tiež si.vega.cz.